• Benjamin Kobborg / Tlf: 29 72 29 59 / Mail: info@metahus.dk

DESPRESSION BEHANDLING

Depression – behandling – Aarhus

Metakognitiv behandling af depression i Aarhus og online

 

Hvad er depression?

Depression er en relativ varig tilstand af nedtrykthed, nedsat lyst, manglende interesse og en række medfølgende følelser. Såsom svaghed, tomhed, værdiløshed, skyldfølelser, ligegyldighed og nogle gange selvmordstanker.

Et menneske med depression vil have disse tanker og følelser stort set døgnet rundt, og derfor påvirker de ikke bare personen i en enkelt del af livet, men i alle. På jobbet, i relation til familien, i sociale sammenhænge, i fritiden – og ofte også om natten, så personen udvikler søvnproblemer.

Hvis du har været trist og nedtrykt hver dag i flere uger. Hvis du samtidig har mistet lysten til at gøre de ting, du plejer at kunne lide, og desuden føler dig energiforladt og har en fornemmelse af meningsløshed. Så er det sandsynligt, at du har en depression.

 


Om behandlingen:

“Jeg troede min tilstand var permanent og at det ville tage umådeligt lang tid – Jeg tog fejl. Tak!”

(Ole, forløb 2021)

Læs om andres erfaringer med forløb her

 


Livsglæden forsvinder

Depression er en meget invaliderende tilstand, hvor ernergi, motivation og livsglæde forsvinder fra den som er syg. Istedet er man præget af tristhed, udmattelse, fornemmelse af meningsløshed, manglende initiativ og motivation. Når man er deprimeret, bliver man typisk meget passiv, nogle bruger timer eller dage i sengen, fordi man ikke ser meningen i at stå op og heller ikke magter det.

Undersøgelser viser, at omkring 17-18 % af alle danskere får depression i løbet af deres liv. Den kan opstå i alle aldre og mange sværhedsgrader.

Meget tyder på, at behandling af depression virker bedre, jo tidligere den begyndes. Det er derfor meget vigtigt at reagere hurtigt og søge hjælp, hvis du begynder at mistrives og oplever tegn på depression.

 

Depression i forskellige sværhedsgrader

  • Ved mild depression kan du med besvær fungere i hverdagen.
  • Ved moderat depression er det meget svært eller umuligt at blive ved med at have en velfungerede hverdag. Man trækker sig socialt fra andre mennesker, har svært ved at overskue at arbejde, svært ved at sove, oplever appetitændringer mv.
  • Svær depression. Her er det svært at sørge for sig selv. En del med svære depressioner må indlægges i perioder og har generelt brug for omfattende støtte og hjælp.

 

Symptomer på depression

Nedtrykthed, tristhed og generelt nedsat evne til at føle andet end dette. Træthed manglende lyst til ting, som plejer at give mening og glæde. Nedsat evne til at koncentrere sig, til at huske og til at bevare eller skabe overblik. Mange oplever også dårligere søvn og enten kraftigt nedsat eller øget appetit. Også lysten til sex forstyrres.

 

Tankemylder – typisk ved depression

Tankemylder og depression hænger sammen. Typisk kører tankerne omkring fejl og mangler ved en selv. Det kan også være om livets fiaskoer, ting som ikke lykkedes, ambitioner man ikke nåede, relationer, der ikke er mere, forhold der gik i stykker mv.

Man kan fange sig selv i at grubler i time- og dagevis over…

“Horfor har jeg det sådan her?”

“Hvornår startede det?”

“Hvorfor startede det?”

“Hvad gjorde jeg forkert?”

“Gad vide om jeg nogenside får det godt?”

Man analyserer og gennemgår disse spørgsmål igen og igen, søger uophørligt efter svar, løsninger og forståelse.

Håbet er, at forståelsen – svarene – kan hjælpe den deprimerede videre.  “Hvis jeg bare forstår, så vil jeg komme videre”.

Genrelt er de gennemgående temaer: Tab, utilstrækkelighed, meningsløshed og fiasko.

Mange vil have negative, bekymrende tanker for fremtiden – “Når alting er så skidt, kan det så nogensinde blive godt igen, kan livet blive værd at leve igen?”

Selvtilliden forsvinder gradvist, og man får en tiltagende tendens til at bebrejde sig selv. Man kan ikke mobilisere initiativet til forandring og bebrejder samtidig sig selv, at man er i situationen uden mod og håb for fremtiden.

 

Problemet er, at jo længere tid man bruger på at gruble over tingene, jo værre får man det. Og det er meget sjældent, at løsninger og svar dukker op i processen.

 

Hvorfor bliver man deprimeret?

Tidligere mente man, at det skyldtes traumer fra fortiden, som ophobede sig, hvis ikke de blev bearbejdet. Det var Freud der i sin tid var ophavsmand til denne tænkning.

Den nyeste forskning peger i en anden retning. Det menneskelige sind fungerer ikke som en rygsæk, som man tidligere antog, snarere som en si, hvor alle vores oplevelser og tanker siver igennem, hvis vi formår at lade dem være.

Depression opstår, hvis vi i overdreven grad grubler og bekymrer os. Dvs. vi vi hele tiden håndterer, bearbejder, taler om – tygger drøv – på de negative tanker og følelser. Så vil vi med tiden udvikle depression.

 

Behandling af depression – den metakognitive er mest effektiv

Udgangspunktet i metakognitiv behandling af depression er at reducere tankemylderet.

Forskningen i den metakognitive metode viser, at depressionens årsag skal findes her. Derfor er det også afgørende vigtigt at tage fat lige der.

Hovedformålet med den metakognitive behandling af depression er at skabe mental ro, pauser fra mylderet af tanker. Hvis vi lykkes med det, vil hjernen nemlig igen, som før vi blev syge, kunne regulere følelser og krop.

 


Om behandlingen:

“Den metakognitive tilgang er helt anderledes. Her får jeg redskaber og viden. Det har ændret min hverdag markant”

(Birthe, forløb 2023)

Læs om andres udtalelser om deres forløb her


 

“Ud af hovedet – ind i livet”

Analyserne af fortiden og bekymringerne om fremtiden flytter den deprimerede ind i et indre fokus. Man oplever, at verden og livet passerer forbi på ydersiden af hovedet, mens  man selv hænger fast på indersiden. Man føler, at man går glip af både liv og mening.

Derfor er det afgørende i metakognitiv depressions-behandling at lære at få fokus ud af hovedet – og tilbage ind i livet. Når vi lykkes med det, så skabes de mentale pauser, der er brug for og vores symptomer begynder af aftage og sygdommen fortager sig.

 

Metakognitiv behandling af depression vil hjælpe dig

For at få det bedre, må du lære, at bryde de lange tankerækker, så ikke depressionen vedligeholdes igennem timers negativ tænkning

Det er vigtigt fordi forskningen tydeligt viser, at jo mindre tid du bruger på de negative tanker, jo bedre vil du få det. Logisk set giver det mening. Og det er også de erfaringer vi har fra praksis.

Det lyder simpelt – og er det også men meget ofte, har man brug for professionel hjælp og vejledning, for at kunne omsætte det i praksis og blive rask.

 

Hurtig bedring med metakognitiv depressionsbehandling

Metakognitiv behandling af depression er en meget effektiv og skånsom behandlingsform, der ikke kræver, at du gennemarbejder dine svære følelser eller fortid igen og igen. Faktisk vil det ofte forværre din tilstand. Du vil billedligt talt grave dig dybere ned og din tilstand vil komme til at fylde endnu mere.

I stedet lærer du at fokusere din opmærksomhed på nutiden. Du lærer hvilke former for tænkning, som gør dig deprimeret og du får nye “tanke”-vaner, som får depressionen til at slippe sit tag i dig. Du vil også opleve, at du kan får kontrol over din tænkning. Svære tanker og følelser behøver ikke at styre dig eller ødelægge dit liv. Og du behøver ikke at forstå, hvorfor du har det, som du har det, for at få det bedre.

Vil du læse mere om depression så læs her (depressionsforeningen).

 

Læs mere om metakognitiv terapi

Følg Metahus på Facebook og få løbende inputs om Metakognitiv terapi