• Benjamin Kobborg / Tlf: 29 72 29 59 / Mail: info@metahus.dk

PTSD BEHANDLING


PTSD Behandling – Aarhus og online

Posttraumatisk stress syndrom (PTSD)

 

PTSD er en stres­s­re­ak­tion som kan opstå efter voldsomme op­le­vel­ser som fx krig eller vold, hvor man har følt stærk frygt, rædsel eller hjæl­pe­løs­hed. Når man har PTSD har man gen­ta­gen­de op­le­vel­ser af flas­h­ba­cks eller stærkt ubehag ved ud­sæt­tel­se for om­stæn­dig­he­der, der minder om traumet.

 

 

Hvordan opleves PTSD?

Disse mennesker har alle PTSD:

 • En mand kan ikke slippe tanken om skyld og lider af angst efter at have påkørt en pige.
 • En kvindelig ekspedient var offer for røveri og kan nu ikke længere finde ro, når hun skal sove. Nervøsitet og angst vælder hver aften op i hende.
 • En pige var udsat for seksuelle overgreb i barndommen og kan nu – i sit voksne liv – ikke nærme sig mænd, uden at få voldsomt ubehag.
 • En soldat oplever voldsomme reaktioner – flashbacks og mareridt, efter at være kommet hjem fra en udsendelse.
 • En mand fandt sin kone, efter selvmord, og lider nu af ubehagelige drømme og pludselige følelsesmæssige sammenbrud.
 • En kvinde har stærke symptomer, drømme og mareridt om sin egen død, efter at have været igennem livstruende sygdom.

 

 

Hvad er Posttraumatisk stress syndrom (PTSD)?

Posttraumatisk stress syndrom/belastningsreaktion (PTSD) er en forsinket stressreaktion på svær psykisk belastning. Den voldsomme hændelse, man har været udsat for, resulterer i et uforholdsmæssigt højt stressniveau eller alarmberedskab.

PTSD kendes af mange som de eftermen, der kan opstå hos soldater, der vender hjem fra krig. PTSD opstår dog også efter andre typer traumatiserende begivenheder, såsom voldtægt, seksuelt misbrug, partnervold, alvorlige ulykker, naturkatastrofer og hvis man er vidne til voldsomme begivenheder.

Personen med PTSD genoplever ofte den traumatiske situation igen og igen, både i vågen tilstand som flashbacks, og i søvne som drømme eller mareridt. Han eller hun føler oftest et stærkt ubehag forbundet med alt, hvad der minder om den traumatiske begivenhed. Nogle oplever hyppige episoder af tankemylder eller uforståelige og ukontrollerbare følelser.

 

 

Symptomer på PTSD

 • kort lunte/agressivitet
 • Søvnproblemer
 • Angst
 • Skyld og skam over det, der er sket
 • Koncentrationsbesvær
 • Passivitet/tilbagetrækning fra socialt liv
 • Overvågning af omgivelserne – de scannes for potentielle farer
 • Følsomhed over for pludselige lyde

PTSD opstår som en forsinket eller langvarig reaktion på en belastende begivenhed af meget truende eller katastrofal karakter. Tidligere mente man, at symptomerne altid indtræder inden for et par måneder efter den traumatiserende begivenhed, men det er efterhånden blevet anerkendt, at PTSD også kan udløses langt senere.

Et centralt element ved PTSD er ofte tilbagevendende episoder, hvor den traumatiske begivenhed genopleves i vågen tilstand som flashbacks eller i søvne som mareridt.

Derudover beretter mange om emotionelle forstyrrelser, såsom en vedvarende fornemmelse af følelsesløshed, manglende glæde ved ting man ellers har fundet nydelse ved, og en følelse af afstand til andre mennesker.

Der ses et øget alarmberedskab og overfølsomhed der gør, at personen ofte nemt bliver forskrækket eller opfarende og mange lider af søvnløshed.

Personer med PTSD vil forsøge at undgå aktiviteter og situationer, der kan minde om den traumatiske hændelse.

 

 

Hvordan kommer PTSD til udtryk?

Mennesker med PTSD forsøger at undgå tanker, følelser, aktiviteter og situationer, der er forbundet med traumet. Nogle vil desuden opleve, at de får dårlig hukommelse eller mister erindringen om den hændelse, der udløste tilstanden.

Andre vil opleve flashbacks udløst af dufte, følelser, lyde etc. Flashbacks er ukontrollable gen-oplevelser af de traumatiske hændelser.

 

 

PTSD behandling – Du kan blive behandlet for PTSD

Posttraumatisk stress syndrom er en tilstand, der kræver behandling. Metahus tilbyder klienter med PTSD metakognitiv behandling. Det gør vi af flere grunde. Dels er behandlingen skånsom, da det ikke er nødvendigt at søge at genopleve traumet via genfortælling – og dels, så viser studier i metakognitiv terapi, anvedt ved PTSD, bedre resultater end ved traditionel terapi.

Alle oplever, at deres symptomer formindskes i løbet af behandlingen og mange slipper over tid helt for dem.

 


Om behandlingen:

“Det vigtigste for mig har klar været at få indblik i, hvad jeg fokuserer på, og hvor lang tid jeg har brugt på at fokusere på det forkerte”

(Kristian, 2023)

Klik her og læs flere udtalelser fra tidligere klienter.


 

Metakognitiv terapi og PTSD

Metakognitiv terapi bruges med overbevisende resultater i PTSD-Behandling. I metakognitiv terapi får du en forståelse af, at du selv har en rolle ift. at vedligeholde dine symptomer gennem fx. grublerier over fortiden, eller ved at “udfylde” huller i hukommelsen. Det kan også være ved langvarige bekymringer om fremtiden, overvågning af ydre trusler, monitorering af indre symptomer og undgåelse af bestemte situationer.

Alt dette er strategier, som er med til at vedligeholde symptomerne, men heldigvis også strategier, som kan aflæres og erstattes med mere hensigtsmæssige.

Når det sker, mindkes eller forsvinder symptomerne – og det bliver igen muligt, at leve et liv, hvor man ikke er styret af symptomerne.

 

PTSD Behandling med metakognitiv terapi er typisk et forløb bestående af 6-12 sessioner.

 

 

Læs mere om Metakognitiv terapi her

Følg Metahus på Facebook og få løbende inputs om Metakognitiv terapi