• Benjamin Kobborg / Tlf: 29 72 29 59 / Mail: info@metahus.dk

ANGST BEHANDLING

Angst behandling

Generaliseret angst, social angst, sygdomsangst, panikangst og fobier behandles effektivt med metakognitiv terapi

 

Fællestræk fra de forskellige angstlidelser er:

  • Udpræget bekymring – ofte mange timer dagligt
  • Tjekkeadfærd – man mærker efter løbende, om kroppen er i ro, eller om angsten skulle være på vej.
  • Scanner omgivelserne for potentielle farer
  • Undgåelse – man forsøger at undgå det man frygter – både konkret og tankerne om det. Det kan fx være ved at afskære sig socialt fra forskellige sammenhænge.
  • Beroligelse – man beroliger sig selv/dulmer angsten med fx alkohol, beroligende midler, meditation mv.
  • Man føler ikke, man kan kontrollere mylderet af tanker
  • Man føler bekymringerne er nødvendige for at håndtere problemer
  • Man kan være bange for, at bekymringer kan føre til alvorlig sygdom fx blodpropper eller alvorlig psykisk sygdom.

 


Om behandlingen:

“Det der især hjalp mig ved det metakognitive forløb…var erkendelsen af, at jeg selv kontrollerer mine tanker og hvordan jeg reagerer”

(Ida, angstforløb 2023)

Klik her og læs flere udtalelser fra tidligere klienter.


 

Hvilke symptomer giver angst?

Fysiske symptomer: Bl.a. Hjertebanken, prikken og stikken i brystet, rysten på hænderne, kvalmee

Følelsesmæssige symptomer: Bl.a. ængstelighed, frygt, nervøsitet, forlegenhed

 

Hvorfor får man angst?

Tidligere troede man, at psykisk lidelse handlede om ubearbejdede ting fra fortiden. Man mente, at disse traumer til sidst fyldte så meget, at man fik voldsomme symptomer som  fx angstanfald.

Den nyeste forskning peger på, at vi ikke skal se sindet som en rygsæk, som skal tømmes, ved at bearbejde vores fortid, for at vi ikke skal få det skidt. Sindet er mere at sammenligne med en si, hvor vores oplevelser og tanker passerer igennem, hvis vi formår at lade dem være. Hjernen sørger selv for at det sker, når den får ro.

Psykisk lidelse opstår, når vi vedvarende håndterer vores tanker, følelser og kropsfornemmelser. Hvis vi i mange timer dagligt bekymrer os, eller prøver at forberede os på alle tænkelige scenarier. Og hvis vi forsøger at undgå både ubehagelige sitauationer og tanker, så virker det modsat. Vi bliver slet og ret fanget i mylderet af tanker og udvikler symptomer som fx angst.

Der kan være mange udløsende årsager, mange grunde til, at man ender i de endeløse bekymringer, som man ikke kan styre. Pres på jobbet, konflikter med familie og venner, Fyring/arbejdsløshed, ukomfortable sociale situationer og meget andet.

 

Der er hjælp at hente!

Uanset, om angsten viser sig i sociale sammenhænge, når du er helt alene, på offentlige steder eller når du skal til eksamen, så er der hjælp at hente. Der findes en del forskellige behandlingsformer for angst. Nyere forskning peger på metakognitiv terapi som den mest effektive. I studierne sammenlignes der som regel med kognitiv terapi, en velkendt metode, som også den metakognitive terapi er en videreudvikling af, men altså mere effektiv.

 

Metakognitiv angst-behandling – en effektiv metode

Hos Metahus er det den metakognitive metode, som er kernen. Ud over at sikre bedring her og nu, har metoden vist sig særlig god ift. at forebygge tilbagefald.

I den metakognitive behandling arbejder vi ikke med det specifikke indhold af dine bekymringstanker. I stedet kigger vi overordnet på tankeprocesser, altså hvad vi gør, når vores angsttanker opstår. Derudover er det afgørende for behandlingens effektivitet at arbejde med overbevisningerne om vores tænkning. Man lærer, så at sige, at der er andre muligheder end at overgive sig til det tankemylder, som typisk opstår ifm. angst.

 

“Angsten for angsten”

Et ofte set problem ifm. angst er den såkaldte “angst for angsten”. Det vil sige bekymringen for, om et nyt ansttilfælde er under opsejling. “Angsten for agnsten” kan få os til at gruble over, hvordan vi bedst undgår angsten. Vi forbereder os på alle tænkelige scenarier, vi undgår bestemte situationer og tanker mv. Alt dette er strategier, som på trods af vores bedste intentioner, vedligeholder eller endda forstærker vores angst. Det er disse strategier vi arbejder med at aflære, for istedet at indlære nye hensigstmæssige, så angsten ikke længere behøver at styre os.

 

Generaliseret angst  – angsten flytter sig rundt

Bruger du al for meget af din tid på bekymringer? Oplever du uro, ængstelighed, frygt? Føler du dig bundet, ufri, på vagt?

Generaliseret angst er meget almindelig og kan heldigvis behandles effektivt med metakognitiv angst-behandling. Generaliseret angst opleves som vedvarende bekymringer og deraf vedvarende uro rent kropsligt. Typisk føles det umuligt at styre de mange bekymringer. Det føles, som om tanker styrer én hid og did,  kredser om det, som virker truende eller farligt – uden mulighed for, at man kan kontrollere det på nogen måde. Ud over uroen giver det sig også ofte udtryk i dårlig søvn eller dissideret søvnløshed. Ved generaliseret angst er der typisk nogle velkendte temaer, som går igen. Men det er også helt typisk, at hvis nogle temaer løser sig, så opstår der blot nye.

 

Katastrofetænkning – en del at problemet

De vedvarende bekymringer fører til katastrofetænkning – “hvad-nu-hvis-tænkning”. Deraf følger en tidkrævende indsat, for at forhindre de katastrofeprægede forestillinger i at blive til virkelighed. Hvordan kan jeg forhindre eller forebygge, eller hvordan kan jeg forberede mig, så jeg er klar. Problemet er, at ingen kender fremtiden, vi ved ikke hvad der sker, så vi ved heller ikke, om vi forbereder os på det rigtige. Men vi ved, at resultatet af denne overtækning er den angst, som vi forsøger at undgå. Mange mennesker med generaliseret angst oplever også stor bekymring over, at de bekymrer sig meget. De frygter, at alt den bekymring på sigt vil skade dem fysisk eller psykisk.

Denne form for angst leder ofte til brug af sovepiller, følelsen af stress, mistrivsel, træthed og oplevelsen af at have svært ved at overskue hverdagen. Mange mennesker med generaliseret angst ved slet ikke, at det er unormalt at bekymre sig så meget og vil typisk have gjort i mange år i større eller mindre grad. Med metakognitiv angst-behandling, er det muligt at lindre generaliseret angst med både stor, hurtig og blivende effekt.

 

Social Angst

Nogle oplever angsten i sociale sammenhænge. Når de skal til fest, til eksamen, når de er sammen med en flok bekendte. Typisk vil tanker som disse fylde meget: “Hvad tænker de andre om mig?”, “Hvad nu, hvis de tænker jeg er en fiasko?”, “hvad nu, hvis jeg dummer mig?”. Man oplever, at disse tanker begynder og tager fart, allerede inden man er i den sociale setting, man frygter. Også bagefter, vil tankerne køre afsted: “Gjorde jeg et godt eller skidt indtryk?”, “er jeg god nok?”, “tænker de, jeg er en fiasko?”. Mylderet af tanker – og de stærke kropslige reaktioner gør, at man gradvist begynder at undgå de ubehagelige situationer og hele tiden er på vagt ift., om en sådan er ved at opstå. Det giver for de fleste en fornemmelse af at være mere og mere fanget, fordi der gradvist er flere og flere ting man må undgå, for at undgå angsten.

 


Om behandlingen:

“forløbet har virkelig hjulpet mig godt igennem angsten og hjulpet mig med at få mere ro”

(Marie, angstforløb 2023)

Klik her og læs mange flere udtalelser fra tidligere klienter.


 

Arbejde med tænkningen skaber de bedste resultater

Problemet er, at undvigelsen og over-opmærksomheden på disse situationer forstærker angsten. Der er behov for, at lære nye strategier. Kort sagt er det nødvendig at lære at lade tankerne være og begynde at leve mere i den ydre virkelighed, som er tilstede her og nu. Det lærer du i den metakognitive terapi.

I metakognitiv terapi arbejder vi intensivt med din tænkning, fordi det er her roden til dit problem er. Når vi ændrer måden vi tænker på, så hoved og krop får ro, så har det stor betydning, for hvor kraftige og langvarige symptomer vi oplever. Ingen anden terapiform har samme blik for tænkningens afgørende betydning. Det er her metakognitiv terapi adskiller sig og derfor den er særligt effektiv.

 

Ikke vigtigt, om du passer i den ene eller anden kasse

Ved du ikke, om det du oplever, er den ene eller anden type angst, eller måske noget stressrelateret? Metakognitiv terapi anvedes med succces på alle de nævnte tilstande og flere til. I terapien får du hjælp til at forstå din situation og dine symptomer.  Og udgangspunktet er det samme, nemlig at lære nye hensigtsmæssige måder at håndtere negative tanker, følelser og kropsfornemmelser på. Forskningen viser nemlig, at det på den måde er muligt at skabe varig bedring.

Metahus har stor erfaring med angst-behandling med metakognitv terapi. En behandling som giver effekt både på kort og lang sigt.

 

Læs mere om Metakognitiv terapi her

Følg Metahus på Facebook og få løbende inputs om Metakognitiv terapi