• Benjamin Kobborg / Tlf: 29 72 29 59 / Mail: info@metahus.dk

ANGST BEHANDLING

Få effektiv og hurtig hjælp til din angst med metakognitiv terapi

Oplever du konstant uro, rastløshed? Ubehagelige fysiske symptomer? Bekymringer ude af kontrol?

Metakognitiv angst behandling – en effektiv metode

Hos Metahus er det den metakognitive metode, som er kernen. Ud over at sikre bedring her og nu, har metoden vist sig særlig god ift. at forebygge tilbagefald.

I den metakognitive behandling arbejder vi ikke med det specifikke indhold af dine bekymringstanker. I stedet kigger vi overordnet på tankeprocesser, altså hvad vi gør, når vores angsttanker opstår. Derudover er det afgørende for behandlingens effektivitet at arbejde med overbevisningerne om vores tænkning. Man lærer, så at sige, at der er andre muligheder end at overgive sig til det tankemylder og den “osteklokke fornemmelse”, som typisk opstår ifm. angst. Du kan læse mere metakognitiv terapi her.

Hvilke symptomer er tegn på socialangst, panikangst, eksamensangst og generel angst?

 • Fysiske symptomer som sitren, hjertebanken, koldsved, brændende fornemmelser
 • Osteklokke fornemmelse, udmattelse
 • Udpræget bekymring – ofte mange timer dagligt
 • Tjekkeadfærd – man mærker efter løbende, om kroppen er i ro, eller om angsten skulle være på vej.
 • Scanner omgivelserne for potentielle farer
 • Undgåelse – man forsøger at undgå det man frygter – både konkret og tankerne om det.
 • Beroligelse – man beroliger sig selv/dulmer angsten med fx alkohol, beroligende midler, meditation mv.
 • Man føler ikke, man kan kontrollere mylderet af tanke
angst behandling metakognitiv

Om den metakognitive angst behandling:

“Det der især hjalp mig ved det metakognitive forløb…var erkendelsen af, at jeg selv kontrollerer min tænkning og hvordan jeg reagerer”

(Ida, angstforløb)

Klik her og læs flere udtalelser fra tidligere klienter.

 

Hvorfor får man angst?

Psykisk lidelse opstår, når vi vedvarende håndterer vores tanker, følelser og kropsfornemmelser. Hvis vi i mange timer dagligt bekymrer os, eller prøver at forberede os på alle tænkelige scenarier. Og hvis vi forsøger at undgå både ubehagelige situationer og tanker, så virker det modsat.

Vi bliver slet og ret fanget i mylderet af tanker og udvikler angstsymptomer.

Der kan være mange udløsende årsager, mange grunde til, at man ender i de endeløse bekymringer, som man ikke kan styre. Pres på jobbet/studie, konflikter med familie og venner, Fyring/arbejdsløshed, ukomfortable sociale situationer og meget andet.

Den nyeste forskning og min erfaring med tusindvis af klienttimer peger entydigt på, at vi skal lære, at tænke mindre. Dvs. via konkrete redskaber lære, hvordan vi kommer ud af hovedet, minimerer tiden vi tænker, tjekker symptomer og trusler. Når det lykkes for os, at komme fri, sørger hjernen selv for at skabe den ro, der er behov for. Det betyder at symptomerne forsvinder og “osteklokke fornemmelsen” – uvirkelighedsfølelsen ligeså.

Metakognitiv angst behandling giver resultater

Når vi er over-opmærksomme på de situationer vi frygter, forstærker det angsten. Der er behov for, at lære nye strategier. Kort sagt er det nødvendig at lære at lade tanker, følelser og kropsfornemmelser være og begynde at leve mere i den ydre virkelighed. Det kan lyde næsten umuligt, hvis man har angst. Men det er muligt! Med adskillige tusinde klienttimer bag mig, har jeg set det ske igen og igen. Den redskabsbaserede tilgang i den metakognitive terapi, hjælper dig til præcist det.

I metakognitiv terapi arbejder vi intensivt med din tænkning, fordi det er her roden til dit problem ligger. Når vi ændrer måden vi tænker på, så hoved og krop får ro. Ingen anden terapiform har samme blik for tænkningens afgørende betydning. Det er her metakognitiv behandling adskiller sig og derfor den er særligt effektiv.

Hvad er generaliseret angst?

Bruger du al for meget af din tid på bekymringer? Oplever du uro, ængstelighed, frygt? Føler du dig bundet, ufri, på vagt?

Generaliseret angst er meget almindelig og kan heldigvis behandles effektivt med metakognitiv angst behandling. Generaliseret angst opleves som vedvarende bekymringer og deraf vedvarende uro rent kropsligt. Typisk føles det umuligt at styre de mange bekymringer. Det føles, som om tanker styrer én hid og did,  kredser om det, som virker truende eller farligt – uden mulighed for, at man kan kontrollere det på nogen måde. Ud over uroen giver det sig også ofte udtryk i dårlig søvn eller dissideret søvnløshed. Ved generaliseret angst er der typisk nogle velkendte temaer, som går igen. Men det er også helt typisk, at hvis nogle temaer løser sig, så opstår der blot nye. Har du generaliseret angst, er du også i større risiko for at udvikle depression, fordi modløsheden over at have mistet kontrollen over tid kan udvikle sig. Også depression behandles effiktivt med metakognitiv terapi.

angst - arbejde med tænkningen hjælper dig fri

Photo by Raphael Renter

Katastrofetænkning – giver angst

Vedvarende bekymringer fører let til katastrofetænkning – “hvad-nu-hvis-tænkning”. Deraf følger en tidkrævende indsats, for at forhindre de katastrofeprægede forestillinger i at blive til virkelighed. Hvordan kan jeg forhindre eller forebygge, eller hvordan kan jeg forberede mig, så jeg er klar. Problemet er, at ingen kender fremtiden, vi ved ikke hvad der sker, så vi ved heller ikke, om vi forbereder os på det rigtige. Men vi ved, at resultatet af denne overtækning er den angst, som vi forsøger at undgå. Mange mennesker med generaliseret angst oplever også stor bekymring over, at de bekymrer sig meget. De frygter, at alt den bekymring på sigt vil skade dem fysisk eller psykisk.

Denne form for angst leder ofte til brug af sovepiller, følelsen af stress, mistrivsel, træthed og oplevelsen af at have svært ved at overskue hverdagen. Mange mennesker med generaliseret angst ved slet ikke, at det er unormalt at bekymre sig så meget og vil typisk have gjort i mange år i større eller mindre grad. Med metakognitiv angst-behandling, er det muligt at lindre generaliseret angst med både stor, hurtig og blivende effekt. Det ér muligt slippe ud af hovedet og “osteklokke fornemmelse” og leve uden konstante symptomer.

 

Hvad er social angst?

Nogle oplever angsten i sociale sammenhænge. Når de skal til fest, til eksamen, når de er sammen med en flok bekendte. Typisk vil tanker som disse fylde meget: “Hvad tænker de andre om mig?”, “Hvad nu, hvis de tænker jeg er en fiasko?”, “hvad nu, hvis jeg dummer mig?”. Man oplever, at disse tanker begynder og tager fart, allerede inden man er i den sociale setting, man frygter. Også bagefter, vil tankerne køre afsted: “Gjorde jeg et godt eller skidt indtryk?”, “er jeg god nok?”, “tænker de, jeg er en fiasko?”. Mylderet af tanker – og de stærke kropslige reaktioner gør, at man gradvist begynder at undgå de ubehagelige situationer og hele tiden er på vagt ift., om en sådan er ved at opstå. Det giver for de fleste en fornemmelse af at være mere og mere fanget, fordi der gradvist er flere og flere ting man må undgå, for at undgå angsten.

Hvorfor får man social angst?

Uanset, om angsten viser sig i sociale sammenhænge, når du er helt alene, på offentlige steder eller når du skal til eksamen, så er der hjælp at hente. Der findes en del forskellige behandlingsformer for angst. Nyere forskning peger på metakognitiv terapi som den mest effektive. I studierne sammenlignes der som regel med kognitiv terapi, en velkendt metode, som også den metakognitive terapi er en videreudvikling af, men altså mere effektiv.

angst - arbejde med tænkningen

Photo by Milad Fakurian

Hvorfor får man eksamensangst / præstationsangst?

Nogle oplever særligt angsten, når du skal præstere, fx ifm. eksamen, jobsamtaler, oplæg på arbejdet og lignende. Som regel vil man opleve, at opmærksomehden og tankerne allerede tidligt vil “sætte sig fast” på den præstation, som ligger foran. Tænkning udvikler sig gradvis til “hvad nu hvis…” og så begynder man at tænke i scenarier, for at forberede sig. Man oplever at hjernen bliver låst fast på det man frygter og ængstelighed og bekymring bliver til sidst til ubehag, uro, rastløs hed eller sågar sammenbrud eller panik. Erfaringerne med at afhjælpe denne slags angst med metakognitiv behandling er meget gode – 70-80 kommer helt fri på bare 6 sessioner. Det skyldes særligt behandlingens fokus på konkrete redskaber og øvelser.

Eksamensangst / præstationsangst – Kan man lære at slippe angst?

Erfaringen med at arbejde metakognitivt med angstlidelser er gode. I den metakognitve behandling er du selv en afgørende og aktiv del. Behandlingen er redskabsorienteret. Du får gennem forløbet forståelsen af din angst. Hvorfor du får den, og hvilke strategier, som vedligeholder og øger den. Derudover arbejder du med konkrete redskaber, som hjælper dig til at få nye strategier i spil. Strategier, som hjælper dig ud af hovedet og minimerer din tænkning. Det er nemlig det, som skal til, for at slippe fri af angst. En bonuseffekt ved denne tilgang er, at den sikrer langtidseffekten langt bedre, fordi du nu ved hvad du selv kan gøre – og efter et forløb er i fuld gang med at gøre netop det.

Hvad er panikangst? – behandling hjælper dig fri

Panikangst kan opstå mange steder – i tandlægestolen, flyveren på vej på ferie, elevatoren der sidder fast, eller når du oplever, at blive helt lammet til eksamen eller til jobsamtalen.

Angst har mange ansigter og kan opstå i mange situationer. Panikangst opstår, hvis vi kommer til at hænge fast i katastrofetanker. Problemet er, at hjernen ikke kan kende forskel på tanke og virkelighed, så mine tanker kører i ring i timevis om turen til tandlæge, jobsamtalen, eksamen eller hvad det måtte være, så oplever hjernen at være lige der midt i det jeg frygter i timer – og det giver til sidst panikangst. Hvis ikke du får hjælp til at bryde dette mønster, vil angsten overmande dig igen og igen.

Den nyeste forskning viser tydeligt, at vi ikke kan tænke os ud angst. Der er i stedet behov for nye strategier, som hjælper os ud af hovedet, så vi slipper opmærksomheden på vores symptomer og minimerer katastrofetænkningen. Det kan lyde næsten umuligt, hvis man er fanget i angst. Men det er det ikke – 80% kommer fri med metakognitiv terapi.

 

panikangst

Photo by Stormseeker

“Angsten for angsten” – få hjælp til din angst med metakognitive redskaber

Et ofte set problem ifm. angst er den såkaldte “angst for angsten”. Det vil sige bekymringen for, om et nyt angsttilfælde er under opsejling. “Angsten for angsten” kan få os til at gruble over, hvordan vi bedst undgår angsten. Vi forbereder os på alle tænkelige scenarier, vi undgår bestemte situationer og tanker mv. Alt dette er strategier, som på trods af vores bedste intentioner, vedligeholder eller endda forstærker vores angst. Det er disse strategier vi arbejder med at aflære, for i stedet at indlære nye hensigtsmæssige, så angsten ikke længere behøver at styre os.

Metakognitiv terapi til børn med angst

I metakognitiv angstbehandling lærer børn at identificere og de tanker, de har om deres egne tanker (metakognitioner). Børn med angst har tendens til at overvurdere trusler og undervurdere deres egen evne til at håndtere dem. Gennem metakognitiv angstbehandling arbejdes der med barnet, for at hjælpe det med at forstå, hvordan dets uhensigtsmæssige tankestrategier skaber og vedligeholder angsten.

Behandlingen inkluderer, for børn såvel som voksne, strategier der reducerer overtænkning og ændrer uhensigtsmæssige tankemønstre. Samtidig trænes evnen til at fokusere på nuet, hverdagen, i stedet for mentalt at være i bekymringer om fremtiden. På den måde får barnet konkrete redskaber, som det selv lærer at bruge, så symptomerne på angst bekæmpes og trivslen i hverdagen genfindes.

ADHD og angst / ADD og angst

Der er en betydelig sammenhæng mellem angst og ADHD / ADD. Forskning viser, at sammenfald mellem disse tilstande er høj, og at de påvirker hinanden. For børn og voksne med ADHD / ADD – er et aktivt hoved/tankemylder normaltilstanden. Det bevirker symptomer som impulsivitet, rastløshed og koncentrationsbesvær og fører til oplevelsen af mange situationer stressende og svære at overskue. Overtænkningen udløser og forværrer angst, som mindsker evnen til håndtere hverdagens situationer, som igen skaber yderligere overtænkning. Der er altså tale om et mønster det helt nødvendigt at bryde. Angstbehandling er derfor meget ofte en væsentlig del af indsatsten, når man har ADHD /ADD.

Om angstbehandlingen:

“forløbet har virkelig hjulpet mig godt igennem angsten og hjulpet mig med at få mere ro”

(Marie, angstforløb)

Klik her og læs om mange flere, som fik hjælp.

Ikke vigtigt, om du passer i den ene eller anden kasse

Ved du ikke, om det du oplever, er den ene eller anden type angst, eller måske noget stressrelateret? Metakognitiv terapi anvendes med succes på alle typer angst såvel som depression, stress og tankemylder. I terapien får du hjælp til at forstå din situation og dine symptomer.  Og udgangspunktet er det samme, nemlig at lære nye hensigtsmæssige måder at håndtere negative tanker, følelser og kropsfornemmelser på. Forskningen viser nemlig, at det på den måde er muligt at skabe varig bedring.

Metahus har stor erfaring med angst-behandling med metakognitiv psykologi. En behandling som har stor effekt både på kort og lang sigt.

Har din angst karakter af det man kalder OCD? Altså hvor tvangstanker og ofte også tvangshandlinger, er en del af det du kæmper med. Du kan læse mere om skånsom, effektiv metakognitiv OCD behanling her.

Over tid kan angst også udløse depression og massivt tankemylder. Du kan læse mere om hutigt virkende depression behandling her og her finder du hjælp til, hvordan du kan slippe fri af tankemylder.

Er du stresset? Angst er den mest almindelige følgesvend ifm. med stress. Derfor indeholder stressbehandling også næsten altid behandling af angst. Du kan læse mere om effektiv stressbehandling af erfaren stresscoach her


Hvad kan jeg hjælpe dig med?


Book afklarende gratis forsamtale her og få svar på dine spørgsmål

Brug formularen her til at bestille en gratis forsamtale. på 20 min., hvor vi fokuserer på, hvordan metakognitiv terapi kan afhjælpe dine udfordringer.

Du bliver som regel kontaktet allerede samme dag

– og senest i løbet af 48 timer alle hverdage.

  Alle oplysninger behandles 100% fortroligt

  Følg Metahus på Facebook og få løbende inputs om Metakognitiv terapi