• Benjamin Kobborg / Tlf: 29 72 29 59 / Mail: info@metahus.dk

STRESS BEHANDLING

Stress behandling

Metakognitiv stressbehandling

Stress kommer ikke fra den ene dag til den anden. Det er en balastningstilstand, som udvikler sig over tid. Det er en tilstand, der ofte “kommer snigende”, netop fordi den bygger op over tid. Den stressramte er som regel præget af tiltagende anspændthed og uophørligt tankemylder.

Kroppen forsøger at hjælpe os, når vi er pressede. Uanset, om det er fordi vi har meget travlt, eller fordi vi har mange tanker, om alt det vi skal/bør nå. Kroppens hjælp er at frigive stresshormoner. Disse hormorner skal hjælpe os med at håndtere udfordringerne ved at sætte vores system i alarmberedskab. De gør os klar til kamp, så at sige. Denne proces er helt normal – en del af vores krops måde at sikre vores overlevelse på.

Problemet opstår, hvis denne alarmtilstand ikke begrænses til relativt korte perioder. Er der ikke lange nok pauser imellem, så ophobes der stresshormorner i kroppen, i store mængder, og vi begynder at opleve vedvarende fysiske- og psykiske stresssymptomer.

 


Om behandlingen:

“Jeg fik god, hurtig og varig hjælp, efter flere stresssygemeldinger inden for de sidste 2 år, nu magter jeg igen livet, familien og mit job”

(Jette, stressforløb 2022)

Klik her og læs flere udtalelser


 

Almindelige symptomer på stress

Uro, hertebanken, tankemylder, løs mave, problemer med koncentration og hukommelse, ængstelighed, irritation/kort lunte, hoved- og mavepine, generel anspændthed, lettere til gråd, svimmelhed, øget tinnitus mv.

Ubehandlet stress vil med tiden, for mange, udløse angstanfald og/eller depression.

 

Behandling af stress med Metakognitiv terapi

Hos metahus behandler vi primært stress med metakognitiv terapi. Det gør vi, fordi omfattende forskning peger på, at det er den mest effektive og den hurtigste behandlingsform imod stress. Hos Metahus har vi mange års erfaring med stress-behandling. Et stress-forløb starter med en introduktion til stressens natur – herunder kroppens naturlige stressrespons-system. Derefter afdækkes ydre stress faktorer. I forlængelse heraf vender vi os mod den metakognitive metode. Den starter med identifikation af stressskabende og vedligeholdende bekymringstanker. Det er vigtigt at få forståelsen for, hvad der sker med din tænkning og hvordan den hænger sammen med den stress du oplever. Denne forståelse danner baggrund for det metakognitive arbejde, hvor du kommer til at aflære den tænknings- og opmærksomhedsstil, som skaber symptomer. I stedet arbejder vi konkret med opmærksomhed og tænkning, så det bliver muligt at få ro i hoved og krop.

 

Kontrol over tankemylderet

Stressbehandling har altid fokus på at reducere tankemylder, da dette er en afgørende del af stress og en meget væsentlig drivkraft. En meget vigtig del af behanlingen er at få kontrol over tankemylderet, eller mere korrekt: At opøve kontrol med sin opmærksomhed, så tankemylderet ikke vedblivende har magten over os. Når man lærer at skabe ro i hovedet, vil tankemylderet aftage og man får stille og roligt fornemmelsen af, at symptomerne aftager. Man får endvidere de kognitive funktioner, som ifm. stress ofte er svækkede, tilbage. Konkret er der tale om evnen til koncentration, fokus, struktur og til at huske. Det postuleres nogle gange, at stress skader hjernen for altid. Det er der faktisk ikke belæg for at sige. Tvært imod peger flere og flere studier i retningen af, at hjernen har en evne til at regenere, så man igen kan blive lige så funktoinsdygtig, som før man fik stress.

 

Ydre ændringer

Undervejs i behandlingen vil vi forsøge at klarlægge, hvilke ændringer der skal til i arbejds- eller privatliv, så du igen kan komme til at trives. Det er langt fra altid kun den stressede, som skal ændre tankermønstre og vaner. Ofte har arbejdsgivere og arbejdspladser et medansvar. Metahus kan udover selve stressbehandlingen også være behjælpelig med at facilitere dialogen med arbejdspladsen, så forudsætningerne for en god tilbagevenden opnås.

Oplever du generelt urimelige arbejdsforhold eller andet uhensigtsmæssigt i dit liv? Som del af stressforløbet undersøger vi om, og i så fald hvordan, der kan skabes nødvendige forandringer. Det er vigtigt, at den bedring du opnår,  bliver en varig bedring og her spiller eksterne faktorer også en rolle.

Til dig som er sygemeldt: Når du begynder din behandling, vil vi endvidere løbende tale om arbejdsopstart, så du er godt vejledt, ift. særlige opmærksomhedspunkter.

Stressforløb varer gerne 6-8 sessioner, nogle har brug for lidt mindre andre lidt mere.


Om behandlingen:

“Den metakognitive tilgang er helt anderledes, redskabsorienteret – og det virker”

(Stressforløb 2023)

Læs om andres erfaring med forløb her


Følg Metahus på Facebook og få løbende inputs om Metakognitiv terapi