• Benjamin Kobborg / Tlf: 29 72 29 59 / Mail: info@metahus.dk

SUPERVISION

Supervision v. Benjamin Kobborg, Metahus

Supervision af Personalegrupper, medarbejdere og ledere

Effektivitet, arbejdsglæde og samarbejde

Supervision er altid koblet til en faglig sammenhæng. Konteksten er, uanset om der superviseres individuelt eller i gruppe, arbejdspladsen. Med Benjamin Kobborg, Metahus Terapi og Supervision, får I en nærværende og kompetent supervisor.

 

Erfaring

Jeg har erfaring med at facilitere processer med fokus på:

Intern trivsel

Samarbejde

Optimering af opgaveløsningen i en afdeling

Værdiarbejde

Arbejde med Vision, mission og strategi

I supervision fokuseres der på at udvikle stærke samarbejdsrelationer og styrke fokus på en effektiv og ordentlig løsning af kerneopgaven.

 

Teoretisk  base – det relationelle

Som supervisor har jeg fokus på sammenhænge og relationer. Teoretisk læner jeg mig op ad den systemiske og den sociale konstruktionstænkning. Som mennesker indgår vi konstant i fællesskaber, vi er afhængige af samspillet med hinanden, for at vores arbejdspladser fungerer.

Derfor er det netop den enkeltes position og rolle, som del af helheden, vi arbejder med i supervision.

Supervision handler i høj grad om at skabe nye handlemuligheder, få øje for anderledes måder at gribe tingene an på. Det kan fx være der hvor samspil med brugere eller borgere ikke fungerer eller hvor samarbejdet mellem kolleger er presset.

Supervison kan også i højere grad have fokus på helheden. Fx på hvordan vi ønsker at udvikle vores arbejdsplads i en retning, som øger både trivsel kavliteten opgaveløsningen.

Supervision i grupper styrker det fælles faglige fundament, skaber fælles udvikling og kan fx sætte fokus på temaer som etik, arbejdsmiljø, stress, konflikter mv.

Som supervisor styrer jeg processen og vil, alt efter aftale, komme med inputs og perspektiver, som har til formål at hjælpe processen på vej.

 

Faglig fundament – Benjamin Kobborg, Metahus

Mit faglige fundament indenfor supervision er uddannelser inden for procesledelse, ledelse og organisationsudvikling, terapi samt 15 års praksiserfaring med organisatorisk arbejde.

Læs mere om min terapeutiske baggrund her.

 

Brug for mere information?

Har du brug for mere information om supervision eller ønsker du at forespørge på konkrete datoer, priser mv., så kontakt mig på tlf. 29722959 eller klik herunder, for at sende en besked.

Følg Metahus på Facebook og få løbende inputs om Metakognitiv terapi