• Benjamin Kobborg / Tlf: 29 72 29 59 / Mail: info@metahus.dk

Angstbehandling Hobro

Angstbehandling Hobro

Effektiv Angstbehandling med metakognitiv terapi

Angst kan behandles effektivt med metakognitiv terapi.
En metode, der har dokumenteret effekt for 70-80%
Metahus tilbyder metakognitiv angstbehandling nær Hobro og online

Om Benjamin Kobborg Metahus
 • Udpræget bekymring – ofte mange timer dagligt
 • Tjekkeadfærd – man mærker efter løbende, om kroppen er i ro, eller om angsten skulle være på vej.
 • Scanner omgivelserne for potentielle farer
 • Undgåelse – man forsøger at undgå det man frygter – både konkret og tankerne om det. Det kan fx være ved at afskære sig socialt fra forskellige sammenhænge.
 • Beroligelse – man beroliger sig selv/dulmer angsten med fx alkohol, beroligende midler, meditation mv.
 • Man føler ikke, man kan kontrollere mylderet af tanker
 • Man føler bekymringerne er nødvendige for at håndtere problemer
 • Man kan være bange for, at bekymringer kan føre til alvorlig sygdom fx blodpropper eller alvorlig psykisk sygdom

Metahus tilbyder 20 min. gratis forsamtale.
Få svar på dine spørgsmål om angstbehandling!

Hvorfor får man angst?

Tidligere troede man, at psykisk lidelse handlede om ubearbejdede ting fra fortiden. Man mente, at disse traumer til sidst fyldte så meget, at man fik voldsomme symptomer som  fx angstanfald.

Den nyeste forskning peger på, at angst opstår, når vi overfokuserer på vores indre liv. Det kan være både vores følelser, vores kropsfornemmelser og vores tanker. Angst ledsages altid af bekymringer. Enten bekymringer for selve angsten – hvornår rammer den igen? Eller bekymringer om begivenheder, vilkår eller andet i livet. Fælles er, at hvis vi ikke formår at få hold på bekymringerne, så udvikler vi angst.

Der er hjælp at hente med metakognitiv angstbehandling nær Hobro og online!

Uanset, om angsten viser sig i sociale sammenhænge, når du er helt alene, på arbejde, på offentlige steder eller når du skal til eksamen, så er der hjælp at hente. Nyere forskning peger på metakognitiv terapi som yderst effektiv – 70-80% kommer fri af deres mistrivsel. Derfor er det udelukkende den metakognitive angstbehandling Metahus tilbyder menesker fra Hobro. Både fysisk og online.

“Angsten for angsten”

Til dig fra Hobro: få hjælp til at håndtere “angsten for angsten” som led i din angstbehandling

Et ofte set problem ifm. angst er den såkaldte “angst for angsten”. Det vil sige bekymringen for, om et nyt angsttilfælde er under opsejling. “Angsten for angsten” kan få os til at bekymre os om, hvordan vi bedst undgår angsten. Vi forbereder os på alle tænkelige scenarier, vi undgår bestemte situationer og tanker mv.

Problemet er, at undvigelsen og over-opmærksomheden forstærker angsten. Der er i stedet behov for at lære nye strategier. Kort sagt er det nødvendigt at lære at lade tankerne være og begynde at leve mere i den ydre virkelighed. Det lærer du i den metakognitive terapi.

I metakognitiv terapi arbejder vi intensivt med din tænkning, fordi det er her roden til dit problem er. Når vi ændrer måden vi tænker på, så hoved og krop får ro, så har det stor betydning, for hvor kraftige og langvarige symptomer vi oplever. Ingen anden terapiform har samme blik for tænkningens afgørende betydning. Det er her metakognitiv terapi adskiller sig og derfor den er særligt effektiv.

Målrettet 1:1 terapi – den optimale ramme sikrer de bedste resultater

Metahus prioriterer personligt tilpasset angstbehandling enten nær Hobro eller online frem for gruppeforløb. På den måde får du behandling som alene handler om dig og om at du skal have det godt!

Metakognitiv stresscoaching - Benjamin Kobborg metahus

Om metakognitiv angstbehandler i nærheden af Hobro Benjamin Kobborg

Jeg er uddannet neokognitiv psykoterapeut fra Neokognitivt institut med specialisering i metakognitiv terapi. Som psykoterapeut er det min rolle at være terapi-faglig sparringspartner og hjælpe dig bedst muligt i processen mod dine mål. Jeg arbejder ud fra psykoterapeutforeningens gældende etiske principper, modtager løbende efteruddannelse og er selvfølgelig underlagt tavshedspligt.

Hobro borgere kan også få gavn af metakognitiv angstbehandling

Bruger du al for meget af din tid på bekymringer? Oplever du uro, ængstelighed, frygt? Føler du dig bundet, ufri, på vagt?

Angst er meget almindelig og kan heldigvis behandles effektivt med metakognitiv angstbehandling. Angst opleves som vedvarende bekymringer og deraf vedvarende uro rent kropsligt. Typisk føles det umuligt at styre de mange bekymringer. Det føles, som om tanker styrer én hid og did,  kredser om det, som virker truende eller farligt – uden mulighed for, at man kan kontrollere det på nogen måde. Ud over uroen giver det sig også ofte udtryk i dårlig søvn eller dissideret søvnløshed. Angst leder ofte til brug af sovepiller, følelsen af stress, mistrivsel, træthed og oplevelsen af at have svært ved at overskue hverdagen.

Nogle oplever angsten i sociale sammenhænge. Når de skal til fest, til eksamen, når de er sammen med en flok bekendte. Typisk vil tanker som disse fylde meget: “Hvad tænker de andre om mig?”, “Hvad nu, hvis de tænker jeg er en fiasko?”, “hvad nu, hvis jeg dummer mig?”.  Man oplever, at disse tanker begynder og tager fart, allerede inden man er i den sociale setting, man frygter. Også bagefter, vil tankerne køre afsted: “Gjorde jeg et godt eller skidt indtryk?”, “er jeg god nok?”, “tænker de, jeg er en fiasko?”.

Mylderet af tanker – og de stærke kropslige reaktioner gør, at man gradvist begynder at undgå de ubehagelige situationer og hele tiden er på vagt ift., om en sådan er ved at opstå. Det giver for de fleste en fornemmelse af at være mere og mere fanget, fordi der gradvist er flere og flere ting man må undgå, for at undgå angsten.

Med metakognitiv angstbehandling nær Hobro eller online, er det muligt at lindre angst med hurtig og blivende effekt.

Hobro borgere tilbydes billig og effektiv metakognitiv angstbehandling

Metakognitiv angstbehandling er en hurtigtvirkende korttids terapi. Langt de fleste mærker allerede efter 2-3 sessioner en bedring og forløb er sjældent mere en 6 sessioner. Terapi skal have effekt og bør ikke være en fast post på dit budget, men en investering over nogle få måneder, som vil gavne dig fremadrettet i dit liv.

Book 20 min. gratis forsamtale nedenfor – få svar på dine spørgsmål!

Tidligere klienter om den metakognitive terapi:

(Ben, 39 år)

“Jeg havde igennem mere end 3 år døjet med angst og deraf følgende sygemeldinger. Jeg havde læst lidt om metakognitve terapi inden. Det gav mening. Terapien er meget redskabsorienteret. Man øver sig på de nye strategier i sessionerne og får dem med hjem som hjemmearbejde. Det var svært i starten, men allerede efter få sessioner begyndte jeg at få fat og efter 6 sessioner, var jeg klar til at køre videre på egen hånd.”

(Kirsten, 50 år)

“Mit liv har været bekymringer, bekymringer, bekymringer i årevis og dertil masser af angst. Igennem den metakognitive angstbehandling lærte jeg at begrænse tiden jeg brugte på bekymringer og styrke fokus på verden omkring mig. Det virkede – hurtigere og bedre end jeg turde håbe på. Det er ikke fordi det altid er let, men nu ved jeg, hvad det kræver og hvordan man skal gøre.”

(Lene, 45år)

“Efter få sessioner fik jeg så at sige skuldrene ned. Angsten faldt gradvist, men egentlig, når jeg tænker efter, overraskende hurtigt. Jeg har prøvet utroligt mange slags terapi. Metakognitiv terpi er klart det mest effektive og for første gang har jeg nu redskaber, så jeg fremadrettet har langt bedre muligheder for at styre fri af angsten på egen hånd.”

(Peter, 22år)

“Angsten var for-tegnet i mit liv i årevis. Jeg levede i konstant undvigelse – ville undgå de utroligt ubehagelige symptomer. Nu ved jeg, at selve undvigelsen fastholdt mig i min angst. Den metakognitive angstbehandling er virkelig effektiv og helt anderledes redskabsorienteret en andre terapiformer – og Metahus har absolut min bedste anbefaling.”

Klinik i Lystrup v. Aarhus eller via online videosessioner

Metakognitiv terapi kan udføres online med lige så gode resultater som ved fysisk fremmøde. Valget mellem fysisk fremmøde og videosessioner er dit. Min klinik ligger i Lystrup lidt nord for Aarhus. Der findes meget få metakognitive behandlere i Danmark med den rette uddannelse og erfaring. Metahus er højt specialiseret indenfor metakognitiv terapi og har flere års og mange hundrede forløbs  erfaring. Den tid og de penge du investerer i metakognitiv terapi er en investering i dit liv og din fremtid uden psykisk mistrivsel. Book en gratis og uforpligtende forsamtale, så du kan blive afklaret. Her møder du din kommende behandler og får svar på dine spørsmål.


Book din gratis forsamtale her, så bliver du kontaktet indenfor 48 timer alle hverdage.

Klinik i Lystrup v. Aarhus og online

  Alle oplysninger behandles 100% fortroligt

  Metahus terapi og supervision
  Metakognitiv terapi i Lystrup v. Aarhus eller Online

  v. Benjamin Kobborg

  Hyldehaven 15

  8520 Lystrup

  Tlf. 29722959

  Mail: Kobborg@gmail.com